İnsan Kaynakları

Kıraç Group İnsan Kaynakları Politikası

Kıraç Grup sahip olduğu değerler ve köklü kurum kültürü doğrultusunda, tüm İnsan Kaynakları  süreçlerinde çalışanlar arasında herhangi bir ayrım yapmadan , işin gerektirdiği bilgi vem birikimi  ile çalışanlarının var olan performansları doğrultusunda değerlendirme yapmaktadır.

Kıraç Grup insan kaynakları yönetiminin hedefi; şirket vizyonu ve iş sonuçlarına ulaşmak için uzun vadeli  değer yaratan insan kaynakları stratejileri geliştirmek ve bunları uygulamaktır.

Kıraç Grup İK politikası ve uygulamaları; şirketin ve markaların iş stratejilerine uygun ve sürdürülebilir büyüme için gerekli performansı destekleyecek organizasyonel bilgi birikim ve beceri setlerini oluşturmaya yönelik olarak tanımlanmış ve bu paralelde yönetilmektedir. İnsan kaynakları yönetimi anlayışı, şirketin değerleri ve kültürü çerçevesinde kurum bağlılığı yüksek, şirkete değer katan ve  yaratan, motive, yenilikçi çalışanlar ve ekipler oluşturulmasını hedeflemektedir.

Kıraç Grup İnsan Kaynakları vizyonu; stratejik hedeflere odaklanan, ölçülebilir sistemler kurarak motivasyonu sürekli iyileştirmeyi hedefleyen, inovatif örgüt iklimini destekleyerek, çalışanların, potansiyel performanslarını ortaya çıkaran, yasalara saygılı, sektörünün tercih edilir lider firması olmaktır.

Günümüz dünyasında değişimlere ayak uydurabilmek için çalışanlarının gelişimlerini sağlamak en önemli konular arasındadır. İnsan Kaynakları stratejisi gereği süreçlerin değer üretecek şekilde kurgulanması, buna yönelik uygulamaların gerçekleştirilmesi için çalışmalar yapmaktır. Süreçlerini geliştirirken aşağıdaki değerlerin rehberliğinde gerçekleştirmektedir.

Seçme ve Yerleştirme

Seçme ve yerleştirme sistemimizdeki temel amaç; eğitim düzeyi yüksek, yeniliğe ve değişime açık, girişimcilik yeteneğine sahip, dinamik, kendisini ve işini geliştirme potansiyeli olan, çalışan yetiştiren, takım çalışması yapabilen, şirket değerlerini benimseyip sahip çıkacak kişileri kazandırmaktır.

Seçme ve yerleştirmede ana ilke, hiçbir ayrım yapmadan ve ayrıcalık tanımadan işin gerektirdiği yetkinliklere (bilgi, beceri, davranış) sahip ve şirket değerlerini benimseyip yaşatacak kişilere eşit fırsat vermektir.

Personel seçme süreçlerimiz;

  • Başvuru
  • İnceleme
  • Mülakat
  • Referans araştırması
  • Değerlendirme
  • İş teklifi

Çalışan Gelişimi

Kişinin kendini ve işini geliştirmesi, değer yaratması, çalışanın temel sorumluluğu olarak kabul edilir. Yönetim, çalışanların kendi uzmanlık alanları içinde tam olarak bilgilendirilmeleri ve bu bilgiyi kullanarak kendilerini ve işlerini geliştirmeleri amacıyla herkese gerekli olanakları sunmayı ve rehberlik etmeyi sorumluluk olarak benimsemiştir.

Kıraç Group’ta size de yer var. Eğer sizin de gözünüz gelecekteyse, formu doldurup bizimle iletişime geçebilirsiniz.