Kıraç Group İş Olanakları

Kıraç Group olarak öğrencilerin mesleki eğitimlerine destek sağlamak amacı ile yıl boyunca lise ve üniversite öğrencilerine staj olanakları sağlanmaktadır. Stajlar Öğrencilerin bölümlerine göre idari ofislerde ve üretimde olmak üzere planlanır.

Stajyerlerimizin iş yaşamı hakkında bilgi edinmesinin amaçlandığı staj uygulaması sonrasında mezun duruma gelen öğrenciler yetiştirilmek üzere uygun kadro ihtiyacı olması halinde öncelikli olarak değerlendirme sürecine dahil edilir.

Lise Stajları: stajyer kadroları için öncelikli olarak lise stajyer başvuruları değerlendirilir. Lise staj başvuruları ilgili Milli Eğitim İl Müdürlüklerine bildirilen kontenjanlar dahilinde okul müdürlükleri aracılığıyla Mayıs-Haziran-Temmuz ayları içinde alınır, stajlar okul dönemi olan Eylül-Haziran ayları içinde gerçekleştirilir.

Üniversite Stajları: Üniversite stajlar başvuruları departman taleplerine göre Haziran-Ağustos ayları içinde öğrencilerin staj sürelerine göre değerlendirilir.

Başvurular ön seçim kriterleri doğrultusunda değerlendirilir ve sonrasında mülakat süreci başlar.

Ön Seçim Kriterleri

 • Zorunlu/gönüllü staj fark etmeksizin okulun gerekli olan iş kazası ve meslek hastalığı sigortasını yapıyor olması ve öğrencinin yaz dönemi haftada en az 3 tam gün katılım sağlaması.
 • Öğrencinin öğrenim gördüğü bölümün şirketimizin iş süreçleri ile ilgili olması.

  Kişisel Bilgiler


  Eğitim Bilgileri

  Yabancı Dil Bilgileri

  Bilgisayar Bilgisi

  Okul Dışı Eğitim ve Sertifika Bilgisi

  Sağlık ve Alışkanlık Bilgileri


  Staj Bilgileri